Handelsbetingelser Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Om Landsforeningen Autisme Spektrum Forstyrrelse Rådgivning Handicappolitik Nyheder Børn og Unge Presse Shop  

Hvordan søger man?

Der er ingen formelle krav til en ansøgning hverken ifølge Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven eller Lov om social service.

Til gengæld står der klart i lovene, at kommunen er forpligtet til at yde rådgivning og støtte, samt skal kommunen være opmærksom på, om borgeren har brug for anden hjælp evt. efter anden lovgivning.

Det betyder, at den rådgiver (kommunal sagsbehandler), man retter henvendelse til, i princippet skal have viden om lovgivningen generelt.

En ansøgning kan rettes mundtligt til rådgiveren, der skal sørge for at notere det relevante, eller man kan lave en skriftlig ansøgning.

Det sidste kan være en god idé, hvis man vil være sikker på at få sine relevante oplysninger med. En skriftlig ansøgning har desuden den fordel, at der samtidig foreligger dokumentation for det ansøgte.

Det er ikke nødvendigt at være god til at skrive eller at skrive en lang flot ansøgning – hellere så kort som muligt – men det væsentligste skal fremgå:

• Hvad søger du
• Hvad er årsagen
• Dokumentation

Dokumentationen kan være at henvise til udtalelser fra børnepsyk., børnehave, skole eller andet, især hvis det er første ansøgning, og man gerne vil beskrive, hvorledes barnet fungerer.

Anden dokumentation kan være kopi af et kursus, lægeerklæring, medicinregninger m.m. – afhængig naturligvis af, hvad der søges.

Der kan ikke stilles krav om en diagnose, for at kommunen yder rådgivning og støtte.
Det er muligt at læse nærmere om formålet med den kommunale rådgivning samt evt. støttemuligheder i pjecen:

Støtte- og klagemuligheder, som findes under bjælken: Publikationer - Pjecer
Desuden kan du læse flere relevante artikler under bjælken: Rådgivning.Ulla Kjer 2012 
Landsforeningen Autisme. Banestrøget 19, 2630 Taastrup. Tlf. 70 25 30 65