Handelsbetingelser Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)  
   
Forsiden Om Landsforeningen Autisme Spektrum Forstyrrelse Rådgivning Handicappolitik Nyheder Børn og Unge Presse Shop  

19-06-2017

  

 

 

NYE AKTIVITETER I KREDSENE

Find aktiviteter i din kreds 2017

 

 SJÆLLAND

 

Kreds København/Frederiksberg:

Autisme og autismens følgetilstande

- Oplæg af Marie-Louise Max Andersen, autismekonsulent, 
læge i børne- og ungdomspsykiatrien

Tid: Torsdag den 8.februar 2018, kl. 19.00- 21.00

Sted: Heerupsalen, Vanløse Kulturhus, Jernbane Allé 38, 2720 Vanløse
Pris: Gratis
Tilmelding: Alle er velkomne, dog gælder først til mølle-princippet.

Personer med ASF (autisme spektrum forstyrrelser) oplever ofte, at deres hverdage er fyldte med uforudsigelige oplevelser, som påvirker deres nerve- og sansesystemer på en gennemgribende måde. Dette leder ofte til en belastningstilstand, som i længden kan være medvirkende til, at barnet udvikler angst eller en anden ledsagende psykiatrisk tilstand. Disse psykiatriske følgetilstande kan være invaliderende for barnets og familiens hverdag og ydermere resultere i medicinsk behandling, som kunne være undgået, hvis barnet var blevet mødt i forhold til sine vanskeligheder tidligere.

Dette foredrag giver en generel introduktion til autisme spektrum forstyrrelser med fokus på stress-sårbarhedsmodeller og udvikling af psykiatrisk komorbiditet. Der vil være særligt fokus på angst og detektivarbejdet, der ligger i at skelne mellem, hvad der er angst, og hvad der kan forklares som en del af autismen. 
 


 Kreds Storstrøm:  

1. KV17 – Panel- og dialogmøder

Tak for året, der er gået, og for jeres opbakning til vores panel- og dialogmøder i forbindelse med KV17, som vi gennemførte i egen regi i Lolland, Gulborgsund og Faxe Kommuner samt i Vordingborg Kommune under Danske Handicaporganisationer (DH). Autisme 4700, der er en selvstændig gruppe under kredsen, har sørget for fokus på autismesagen i Næstved Kommune.  Vi satser på, at vores budskaber er blevet hørt, og at autisme kommer på dagsordenen i vores fem kommuner i de kommende fire år. 


2. Velkommen til 2018

Vi byder det nye år velkommen ved at invitere vores fælles landsforeningsformand til Vordingborg. Hun vil fortælle om det særlige ved piger med autisme.


3. Foredrag med Heidi Thamestrup om emnet Piger med autisme

Tid: torsdag den 25.1.2018, kl. 19 – 21 

Sted: i Teatersalen ved Vordingborg Uddannelsescenter, Chr. Richardtsvej 45, 4760 Vordingborg.

Heidi brænder for at fortælle om de særlige udfordringer, piger med autisme møder på deres vej. I dagligdagen er det ofte drengene, der er i fokus, når der tales om børn og unge med autisme. Piger med autisme har en anden måde at agere på, der gør dem mindre synlige.

Heidi vil gøre os klogere på, hvad der netop er det særlige, vi skal være opmærksomme på, når vi taler om pigerne.
Mødet er gratis. Der vil blive serveret kaffe, te og kage. Der vil være mulighed for køb af sodavand/vand.

Af hensyn til bestilling af kaffe mv. bedes I tilmelde jer inden den 20.1.2018 per e-mail til HHautisme@outlook.dk. Husk at skrive navn, adresse samt telefonnummer i tilfælde af aflysning ved sygdom e.l.


4. Husk …

Sæt gerne allerede nu kryds i kalenderen den 22. februar 2018. Der kommer vores socialrådgiver Ulla Kjær til Lolland for at fortælle om lovgivningen på vores område. Flere informationer i næste Autismeblad og på www.autismeforening.dk / Kreds Storstrøm / Kalender. 


5. NetværksCaféer i Nakskov og Vordingborg

Husk vores NetværksCaféer for pårørende til og mennesker med autisme. Mød andre i samme situation og lær af hinandens erfaringer i trygge rammer, hvor vi har tavshedspligt udadtil. 

Du finder flere informationer om indhold, tid og sted, samt tilmelding på vores website www.autismeforening.dk / Kreds Storstrøm / Kalender. 


I ønskes alle sammen en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Vi ser frem til, igen at kunne åbne dørene for jer til mange gode arrangementer, foredrag, familiedage og/eller temadage i det kommende år, og glæder os til at møde jer.
 

 


Kreds Nordsjælland

Medlemsarrangement december 2017

Tid: Mandag den 4. december kl. 19 - 21.30

Sted: CSU Egedammen, Skovledet 14, 3400 Hillerød

Hanne Veje, leder og stifter af Støttecompagniet kommer og fortæller om de mange opgaver som de løser for kommunerne, og dermed for vores børn og unge. 

På deres hjemmeside kan man bl.a. læse, at StøtteCompagniet tilbyder særligt tilrettelagte forløb omkring borgere med ADHD, autisme, Aspergers eller Tourettes syndrom og/eller lignende tilstande. StøtteCompagniet samarbejder med kommuner, skoler, institutioner o. lign. 
StøtteCompagniet har særlig viden om stressoverbelastninger, social isolation og kravafvisende / problemskabende adfærd m.m. og varetager både forebyggende foranstaltninger samt akut-opgaver, aflastnings- og skærmningsopgaver.

StøtteCompagniets tilgang og metoder er dokumenteret i fagbogen "Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed", fra Dansk Psykologisk Forlag, 2012. 

Tilmelding: udelukkende på denne mailadresse, altså på: autismetilmelding@gmail.com

I er ikke meldt til, før I har fået en bekræftelse fra os. Hvis I ikke har fået bekræftelsen senest 2 dage efter jeres tilmelding, så tag fat i formanden! På 2921 9720 eller på til.formand@gmail.com. 

Vi byder denne aften, hvor vi nærmer os julen, på gløgg og dertil hørende æbleskiver. Som sædvanligt er det først-til-mølle-princippet; vi kan være 50 deltagere.
 

 

Jylland

Kreds Østjylland: 

1. Pigegruppe 13-16 år

Har du en datter mellem 13-16år som har svært ved at få venner og dermed bruge sine sociale evner?
Så mød op på Jeksendalskolen den 9. januar 2018 kl. 19. Jeksen Dalvej 3B 8362 Hørning.
I første omgang gælder indbydelsen forældre uden børn. Alle forældre fra omliggende kommuner er velkomne.

Læs mere om det på autismeoj.dk. Kontakt Vibeke Bødker på telefon 87 94 87 65 / 29 38 79 41 eller mail: vibeke.bodker@skanderborg.dk


2. Generalforsamling

Tid: Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18.00

Sted: Vandresalen på Psykiatrisk hospital Risskov, Skovagervej 2, indgang 30, 8240 Risskov.

Kl. 18. Vi starter med at spise en sandwich Kl. 19.  Bernt Weibæk medlem af Hovedbestyrelsen og ejendomsfonden. Holder oplæg om at oprette bosted for mennesker med autisme.
Kl.20. Generalforsamling.

Tilmelding senest den 21. februar på mail info@autismeoj.dk

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Se dagsorden her: 

1.Valg af dirigent
2.Formanden aflægger beretning
3.Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab.
4.Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen.
5.Behandling af indkomne forslag fra medlemmer,  indsendes senest den 21/2.
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er; Elisabeth Sørensen, Kristina Kristensen, Heidi Lading. Alle ønsker genvalg.
Derudover skal der vælges to suppleanter.
7. Valg af tre repræsentanter til Landsforeningens repræsentantskab, samt en suppleant.
8.Valg af revisore
9.Evt.


3. Grøn aften

Tid: Tirsdag d. 6. Marts 2018 kl. 19:00 - 21:30

Sted: Psykiatrisk Auditorium, indgang 30, Skovagervej 2, 8240 Risskov.

Grøn aften er et arrangement, der henvender sig til forældre, andre pårørende, naboer, fagfolk og alle andre der omgiver børn med en autisme diagnose. Her er en mulighed for at få indsigt og viden om hvordan autister tænker og ser og oplever verden. 
• Introduktion til, hvad vores kreds kan tilbyde.
• Oplæg af Felix Munch om autistisk tænkning.
• Vi serverer kaffe/te og kage.

Tilmelding til info@autismeoj.dk, senest dagen før.

 


Kreds Limfjorden:

1. Søskendenetværk

Målgruppe: Søskende til børn med autisme i alderen fra 7 – 16 år. 
Formål: Søskende kommer ofte i klemme i familierne med en handicappet bror eller søster. Formålet er at give søskende til børn med autisme et frirum, hvor de kan få lov at tale om egne følelser og erfaringer i forhold til det at have en søskende med et handicap.
Form og indhold: Det drejer sig om 6 x 2 timer, hvor en aldersmæssigt sammensat gruppe mødes. Indholdet vil være en blanding af samtaler, undervisning, fælles aktiviteter, film mv. Der vil være et let måltid midtvejs hver gang.
Tid og sted: Kurset afvikles på Krabbeshus Heldagsskole, Strandvejen 11, 7800 Skive.

Torsdage den: 1. marts, 8. marts, 22. marts, 5. april, 19. april og 26. april 2018.

Alle dage i tidsrummet fra 16.30 – 18.30.
Tilmelding: senest fredag d. 2. februar til sekretaer@kredslimfjord.dk
Pris: 2.350 kr. pr. deltager
Bemærk: Der kan søges ved kommunen til at dække kursusudgifterne efter servicelovgivningen § 41 merudgifter. 


2. Temaaften med Dorthe Hölck

Tid: Onsdag den 31. januar 2018 kl. 18.30 – 21.00 

Sted: Krabbeshus heldagsskole, 7800 Skive.  
Tilmelding: formand@kredslimfjord.dk eller SMS på tlf. 42 79 71 96.

På denne aften har vi fokus mod, hvordan jeres børn kan få livskvalitet i deres ungdoms- og
voksenliv. I en forståelse af, at dette vil forudsætte en særlig indsats, vil Dorthe Hölck med dette tema forsøge at inspirere og give jer indsigt i centrale elementer i den proces.

Følgende områder vil være afsættet for aftenens oplæg:
• Vigtigheden af, at vi støtter den unge i at få en god selvforståelse og selvindsigt i, hvad autismen betyder for ungdomslivet.
• Hvordan kan omgivelserne støtte i en identitetsdannelse, der bygger på anerkendelse og muligheder?
• Hvordan kan vi undgå, at den unge mister motivationen og dermed kan komme til at sætte sin udvikling i stå? 

 


Kreds Nordjylland:

1. Caféaften i Frederikshavn

Tid: 30. november 2017 kl. 18.30 – 20.30 

Sted: KS2 Klasselokale, Nordstjernen Skoleafdeling – Rimmensalle 75, 9900 Frederikshavn

Cafe-netværksaftener henvender sig til nye som gamle medlemmer, hvor der vil være mulighed for at høre om autismeforeningen, til at få råd og vejledning til at takle hverdagsproblemer, skolesøgning, bevillinger, hjælp til selvhjælp osv. Der vil være mulighed for at møde medlemmer fra lokalforeningen Autisme Kreds Nord, som har erfaring som pårørende til autister.

Det kan være en svær situation at stå i, når man får et barn med en autisme eller man selv får en diagnose og skal lære at takle de udfordringer, det giver. Det kan derfor være en hjælp, at søge kontakt til ligesindede og mødes med andre forældre for at hygge, udveksle gode erfaringer m.m. Foreningen vil være vært med kaffe og kage.

Tilmelding kan ske via hjemmesiden www.autismenord.dk, på mail til mp@autismenord.dk eller sms til bestyrelsesmedlem Mona Petersen: 29 46 65 35 

 

2. Biograftur i Aalborg

Tid: 16. december 2017 kl. 13:00 

Sted: Nordisk Film Biograf, Kennedy Arkaden Aalborg – John F. Kennedys Plads 1, 9000 Aalborg

Nu nærmer julen sig hastigt, og vi vil gerne invitere børn med autisme, deres søskende, forældre og pårørende i biografen for at se filmen Ferdinand. 

Det er en film for børn og barnlige sjæle, og turen giver en mulighed for at træne dit barn i at gå i biografen. Vi får vores egen sal, hvor vi har mulighed for at justere på lys og lyd, hvis der skulle være brug for det. Som udgangspunkt, vil det dog være som en ganske almindelig forestilling, bortset fra at forestillingen kun annonceres på autismeforeningens hjemmeside og facebookside, og derfor kun er for børn og voksne, som har autisme inde på livet.

Hvis du er medlem af autismeforeningen er prisen kr. 35,00 pr. person. Da Autismeforeningen støtter arrangementet, kan du ikke bruge dit ledsagerkort denne dag. Hvis du ikke er medlem af foreningen, er prisen kr. 80,00 pr. person 

Tilmelding skal ske via vores hjemmeside www.autismenord.dk. Når du har fået bekræftelse af autismeforeningen, kan du være sikker på, at der er en billet til dig/jer.

Billetterne afhentes nedenfor trappen op til biografen, hvor en fra autismeforeningen vil være til stede og udlevere billetter mod kontant betaling eller mobile pay.

Vi glæder os til at komme i biografen sammen med dig og din familie.


3. Cafe-netværksaften i Hobro 

Tid: 17. januar 2018 kl. 18.30 – 20.30

Sted: Hobro Bibliotek, Lille Sal, Adelgade 28, 9500 Hobro

Cafe-netværksaftener henvender sig til nye som gamle medlemmer, hvor der vil være mulighed for at høre om autismeforeningen, til at få råd og vejledning til at takle hverdagsproblemer, skolesøgning, bevillinger, hjælp til selvhjælp osv.  Der vil være mulighed for at møde medlemmer fra lokalforeningen Autisme Kreds Nord, som har erfaring som pårørende til autister.

Det kan være en svær situation at stå i, når man får et barn med en autisme eller man selv får en diagnose og skal lære at takle de udfordringer, det giver. Det kan derfor være en hjælp at søge kontakt til ligesindede og mødes med andre forældre for at hygge, udveksle gode erfaringer m.m. Foreningen vil være vært med kaffe og kage.

Tilmelding kan ske via mail: www.autismenord.dk under arrangement
 

 


 

Kreds Trekanten: 

1. Når vores børn flytter hjemmefra

Tid: Den 29. januar 2018 kl. 19 - 21:30

Sted: Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Christiane Pape og Niels Christian Fruergaard Hansen giver hver deres bud på, hvordan vi kan forberede både os selv og vores unge på, at de skal flytte hjemmefra. Derefter vil der være plads til samtale og en forfriskning.

Begge oplægsholdere er eller har været leder af et botilbud for bl.a. unge og voksne med autismediagnoser og har derfor erfaring med processen ‘at flytte hjemmefra’.

Tilmelding til Dorthe Binzer Hansen på mail: dorthebinzer@privat.dk 


2. Generalforsamling

Kreds Trekantens generalforsamling afholdes den 26.2.2018, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.Kreds Sønderjylland:

1. Ny mailadresse eller flyttet??

Husk at meddele os hvis I har fået ny mailadresse, det gør det nemmere at holde Jer opdateret via mail, når der sker noget i foreningen.

 

Fyn

Kreds Fyn 

 

 


Følg os på Twitter
   
Landsforeningen Autisme. Banestrøget 19, 2630 Taastrup. Tlf. 70 25 30 65